Management

  Management är ett brett samlingsbegrepp som direkt översatt skulle kunna översättas med hantering. Begreppet kan avse exempelvis verksamhetsstyrning eller organisationsledning, både inom privat sektor och offentlig sektor. När …